Empresa

Més de tres generacions en el sector

Basada en la seva trajectòria i àmplia experiència en treballs del sector de Tractament de tot tipus de paviments i Neteja en General, està compromesa amb els seus clients a lliurar-los serveis competitius que compleixin amb les especificacions requerides, oferint alta funcionalitat, seguretat i fiabilitat d’una forma àgil, oportuna i eficient, garantint la qualitat del nostre servei.

Compromesos en Recursos Humans

Per assolir els nostres objectius, disposem de mitjans i personal qualificat amb una àmplia experiència en el Poliment i Brillantat de paviments i en la restauració de sòls de Terrassos, marbre i la Neteja en General.

Formem als nostres treballadors actualitzant els seus coneixements a través de cursos actius de formació i pràctica contínua per aconseguir l’excel·lència en el nostre treball. Oferim al nostre equip ambients de treballs sans, creixement continu per mitjà de entrenaments i capacitacions periòdiques amb la finalitat de crear una cultura de qualitat que es reflecteixi en la satisfacció dels nostres clients i en la productivitat per als socis, garantint la nostra permanència en el mercat.

Plantejaments tècnics i qualitat

L’Empresa posseeix la capacitat per resoldre eficaçment tots els plantejaments tècnics relacionats amb les seves activitats. El sistema d’Assegurament de la Qualitat i els Procediments Interns que s’apliquen en tots els treballs, garanteixen la perfecta execució de totes les etapes del procés constructiu, des del moment en què es posa en marxa. Aquest control repercuteix directament en un ajustat cost de producció i per tant en el cost final dels treballs executats.